وب‌سایت دانشگاه

معرفی دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی تبریز با نام کامل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تبریز، یکی از دانشگاه‌های شهر تبریز است. این دانشگاه دارای ۱۲ دانشکده است.

دانشگاه تبریز، در اواخر جنگ جهانی دوم، در سال ۱۳۲۴، توسط سید جعفر پیشه‌وری تأسیس شد. مکان اولیه آن در محل دانشسرای پسران در میدان دانشسرا بوده و ریاست آن را جهانشاهلو بر عهده داشت. در نخستین سال گشایش، تعداد ۱۷۹ دانشجو در رشته‌هایی از جمله پزشکی مشغول به تحصیل شدند.

پس از انقلاب اسلامی، دانشکده پزشکی از دانشگاه تبریز منفک شده و به‌طور مستقل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و درمانی خود را تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ادامه داد.

وظایف علوم پزشکی تبریز:

دانشگاه‌های علوم پزشکی هر استان وظایف متعدد و سنگینی بر عهده دارند که تنها یکی از این وظایف تنظیم برنامه‌های درمانی مراکز استان و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، برنامه‌ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح استان اعم از دولتی، خصوصی، … و پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود در استان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها می‌باشد.

واحدها و نهادهای مرتبط زیر مجموعه‌‌:

کلیه بیمارستانهای دانشگاهی (دولتی) خصوصی ـ تامین اجتماعی ـ ارتش

شبکه بهداشت و درمان (واحد درمان)

مراکز درمان دولتی ـ خصوصی

دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی