پایگاه اطلاع رسانی خانه کارگر

معرفی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران:

مبارزات فراگير و پردامنه كارگران كشور در هنگامه بروز تحولات جدي در عرصه مسائل سياسي و اقتصادي كشور كه به فروپاشي نظام سلطنتي در سال 1357 منتهي گرديد، با تلاش و پيگيري جمعي از فعالين اين مبارزات در قالبي تشكيلاتي و نظام‌مند، تحت عنوان خانه كارگر استمرار يافت و نقش اساسي در جلب حمايت اقشار مختلف جامعه كارگري و در راستاي حراست و تقويت نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايفاء نمود. اين تشكيلات كارگري بتدريج و در طول زمان به عنوان يگانه تشكل مركزي كارگران ايران وظيفه پيگيري اهداف و مطالبات جنبش كارگري را در سطوح ملي و بين المللي عهده دار شده است.

خانه کارگر