گره حمل و نقل Transport Node

گره حمل و نقل Transport Node چیست؟

در شبکه‌های کامپیوتری، گره حمل و نقل یا «Transport Node» به دستگاه یا جزء نرم‌افزاری اطلاق می‌شود که مسئول مسیریابی و ارسال ترافیک شبکه بین شبکه‌ها یا زیرشبکه‌های مختلف است. این به عنوان یک نقطه میانی عمل می‌کند که انتقال بسته‌های داده را در زیرساخت شبکه تسهیل می‌کند.

گره‌های حمل و نقل نقش مهمی در فناوری‌های مختلف شبکه ایفا می‌کنند، مانند روترها، سوئیچ‌ها، دروازه‌ها «gateway»، فایروال‌ها، متعادل کننده‌های بار «load balancer» و کنترل کننده‌های شبکه تعریف شده با نرم افزار (SDN). آنها مسئول بررسی بسته‌های شبکه، تصمیم‌گیری برای ارسال و اطمینان از تحویل کارآمد داده‌ها بین دستگاه‌های مبدا و مقصد هستند.

در اینجا چند پیوند وجود دارد که اطلاعات بیشتری در مورد گره‌های حمل و نقل در شبکه ارائه می‌دهد:

آکادمی شبکه سیسکو – لایه حمل و نقل:

https://www.netacad.com/courses/packet-tracer/transport-layer

Juniper Networks – گره‌های حمل و نقل در Contrail Networking:

https://www.juniper.net/documentation/en_US/contrail20/topics/concept/contrail-transport-nodes.html

VMware NSX – گره‌های انتقال:

https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-T-Data-Center/3.1/administration/GUID-0C0F6F4B-0E0A-4E71-BD4B-72B2F1C0A1F3.html