شبکه greenfield

مفهوم Greenfield

در شبکه‌سازی، گرین فیلد «greenfield» به یک زیرساخت یا پروژه شبکه جدید اطلاق می‌شود که از ابتدا بدون هیچ‌گونه سیستم یا محدودیتی قدیمی ساخته شده است. این فرصتی است برای طراحی و پیاده‌سازی یک شبکه با استفاده از آخرین فناوری‌ها و بهترین شیوه‌ها.

در ادامه چند پیوند وجود دارد که اطلاعات بیشتری در مورد شبکه greenfield ارائه می‌دهد:
Greenfield یا Brownfield، کدام شبکه برای شما مناسب است؟ این مقاله تفاوت‌های بین شبکه‌های Green و Brown و مزایا و چالش‌های مربوط به آنها را توضیح می‌دهد.

لینک:
https://www.extrahop.com/company/blog/2019/greenfield-vs-brownfield-which-network-is-right-for-you/

ساختن یک شبکه Greenfield – این راهنما در مورد ملاحظات و مراحل کلیدی درگیر در ساخت یک شبکه سبز، از جمله طراحی شبکه، انتخاب سخت‌افزار و پیکربندی بحث می‌کند.

لینک:
https://www.networkcomputing.com/networking/building-greenfield-network

شبکه‌سازی Greenfield، فرصتی برای تبدیل شبکه – این مقاله به بررسی مفهوم شبکه Greenfield و پتانسیل آن برای تبدیل شبکه، از جمله مزایایی مانند مقیاس‌پذیری، امنیت و چابکی می‌پردازد.

لینک:
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/networking-solutions-white-paper-c11-736353.html